www.windahl-motorik.dk v/Dorte Windahl Hansen *  Tlf. 4013 6406 * Dorte@windahl-motorik.dk

 

 

 

 

Windahl Motorik

 

Fundament for trivsel, udvikling og indlæring.

 

 

Funktionen af de primære sanser har betydning for barnets motoriske udvikling samt for barnets adfærd.

 

De primære sanser:

 

Følesansen

Følesansen kaldes også for taktilsansen, den er delt i to, en beskyttende og en undersøgende sans. Sanseorganerne er placeret overalt på hunden og i slimhinderne. Den beskyttende følesans har betydning for den måde barnet opfatter berøring - trækker barnet sig væk eller søger det hen imod berøringen.

Den undersøgende følesans aktiveres når barnet aktivt føler sig frem og mærker på omgivelserne.

Barnet danner allerede fra fødslen et godt fundament kaldet kropsjeget. Her har barnet endnu ikke et sprog og kan ikke koble sammenhænge, men begriber udelukkende verden ved at sanse og opleve gennem kroppen. Er der sket skader eller chok i fostertiden eller under fødslen, kan disse sætte sig og blokere for kropsjeget, og dermed forstyrre følesansen/følelses livet tidligt. Følelsesmæssige oplevelser lager sig som en del af kropsjeget. Kropsjeget er vores fundament til at kunne rumme både følelser, instinkter og energi. Kroppen rummer vores følelser, og den husker vores historier ofte meget mere præcist end vores intellekt gør.

 

Labyrintsansen

Labyrintsansen kaldes også for hovedbalancesansen eller vestibulærsansen. Sansen er placeret i de to labyrint organer som ligger i forbindelse med det indre øre. Organet registrerer alle hoveds roterende bevægelser og bevægelsens retning og hastighed og sender besked herom til hjernen som så skal samordne dette sanse indtryk med resten af kroppen.

Børn - både stor og små – skal have denne sans stimuleret ekstra godt, idet de hele tiden vokser og dermed skal forholde sig til et nyt tyngdepunkt. Samtidig med det er vores livsform og dagligdag ikke automatisk fyldt med stimuli som giver denne sans den rette mængde af stimuli (Voksne skal også holde sansen ved lige, så vi kan svinge og tumle med børnene - og blive ved med at bukke os ned, uden at blive svimel!). Sansen stimuleres ved at bevæge hovedet i alle retninger f.eks. hoppe, trille og løbe på bakker, slå kolbøtter, lege i vand, gynge, vugge, snurre og danse.

 

Kinæsthesisansen   

Kinæsthesisansen kaldes også for muskel-/ledsansen eller stillingssansen.

Denne sans registrere hvilken stilling leddene er, og i hvilken spændingstilstand musklerne er. Sansen stimuleres ved alle bevægelser.

I kinæstesisansen ligger også tonus. Hjernen meddeler en grundtonus til det kinæsthetiske apparat i musklerne. Tonus er konstant for det enkelte menneske, men ændrer sig når den får stimuli fra sanserne. Tonus kan for nogle børn være for høj eller for lav.

Børn med lav tonus, vil ofte have ukoordinerede bevægelser, klodset adfærd, ligge ned og lege, have dårlig mimik samt virke tungt og slapt. Samtidig vil det også være mere anstrængende for disse børn at udføre bevægelser.

 

 

 

De primære sanser danner fundamentet for barnets videre leg og læring.

 

 

 

 

 

 

 

Når sanserne er velfungerende, kommer grundmotorikken og grundlegene automatisk.

 

Derefter følger den videre læring for barnet i form af: sociale kompetencer, læring og færdigheder.