www.windahl-motorik.dk v/Dorte Windahl Hansen * Tlf. 4013 6406 * Dorte@windahl-motorik.dk

 

 

 

 

Windahl Motorik

 

Fundament for trivsel, udvikling og indlæring.

 

 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Dorte Windahl Hansen og er født i 1972. Jeg er uddannet pædagog, motorikvejleder og kinesiolog. Min interesse for at arbejde med børns trivsel og udvikling startede i 1998 hvor jeg blev mor første gang, til en datter med cerebral parese. Siden dengang har jeg arbejdet med rigtig mange børn og unge, og hjulpet dem med trivsel, udvikling og indlæring. I 2013 er jeg også begyndt at arbejde med voksne klienter som døjer med stress, allergier, ordblindhed eller mangel på energi.

Vil I vide mere om mine uddannelser klik HER

Jeg mener, det er vigtigt at se hele barnet/mennesket. Det er ikke min opgave at stille diagnoser, men derimod at give jer nogle redskaber til hvordan I kan hjælpe jeres barn/jer selv, til trivsel og udvikling. Jeg mener at der findes flere indgangsvinkler til vores udfordringer/problematik, og det er derfor vigtigt at hver enkelt finder de redskaber der virker for ham/hende. Gennem tværfagligt samarbejde og et åbent sind, kan vi hjælpe vores børn og os selv til at mestre livet.

Ved siden af Windahl motorik, arbejder jeg som pædagog og motorikvejleder i et dagtilbud i Århus. Som pædagog arbejder jeg primært med de o-3 årige børn, mens jeg som motorikvejleder tester og træner børn 0-6 år, vejleder personale og forældre og laver motorikforløb med større børnegrupper.

Jeg har bl.a. positive erfaringer med motorisk træning inden for følgende områder:

  • Børn med Cerebral Parese
  • For tidligt fødte børn
  • Adoptivbørn
  • Børn med Autisme
  • Børn med ADHD
  • Lav tonus børn
  • Hyper- eller hypoaktive børn
  • Børn der er understimuleret

 

 

 

 

 

 

Dorte Windahl Hansen